Chơi Fidget Spinner 15/05/2017 – Posted in: Cách Chơi Fidget Spinner – Tags: , , ,

Cách chơi Fidget Spinner – trò chơi xoay tay phổ biến nhất vẫn là đặt Spinner lên tay để quay hoặc đặt Spinner trên mặt phẳng và đọ với người đối diện xem Fidget Spinner của ai quay lâu hơn