Fidget Spinner, giá cả vs chất lượng!!! 15/05/2017 – Posted in: Fidget Spinner Là Gì?

Fidget Spinner ở Việt Nam có giá giao động từ 40.000 – cả triệu đồng. Vậy có phải Fidget Spinner có giá càng cao thì thời gian spin của mỗi Figet Spinner càng dài hơn hay không?

Sau đây là một đoạn video kiểm thử thời gian spin của 3 loại vs 3 giá khác nhau.