Fidget Spinner quay hơn 99,999 vòng mỗi phút 15/05/2017 – Posted in: Trình Diễn Fidget Spinner – Tags: ,

Video chia sẻ Fidget Spinner tự làm quay đến hơn 99,999 vòng mỗi phút